E-porady

POMOC PRAWNA ONLINE

Oferujemy Państwu udzielanie usług prawnych przez Internet, polegających w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego (np. pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zażalenie oraz inne pisma procesowe) bez konieczności osobistego spotkania z radcą prawnym lub adwokatem.

Przed skorzystaniem z usług prawnych przez Internet proszę o zapoznanie się z Regulaminem (proszę kliknąć w słowo Regulamin).

W celu skorzystania z usług prawnych przez Internet proszę: