c

Blog

Odpowiedź na pozew rozwodowy, Odpowiedź na pozew o rozwód, sprawa rozwodowa, radca prawny Wałbrzych, adwokat Wałbrzych
Rozwód

ODPOWIEDŹ NA POZEW ROZWODOWY

Jeżeli otrzymałeś z sądu pozew o rozwód, to na pewno masz określony termin na udzielenie odpowiedzi, przeważnie jest to 14 dni (jeżeli mieszkasz w Polsce). To, ile masz czasu na udzielenie odpowiedzi powinno być wskazane w piśmie przewodnim z sądu, które znajduje się w kopercie

Zobacz więcej »
Pozew o rozwód, pozew rozwodowy, rozwód Wałbrzych, rozwód Świdnica, rozwód Wrocław, rozwód Jelenia Góra, rozwód Legnica
Rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ?

Sprawę o rozwód rozpoczyna – potocznie nazywany przez klientów – pozew rozwodowy. Jak najbardziej możesz go sporządzić samodzielnie, ale dla osoby, która wcześniej nie miała styczności ze sporządzaniem pism do sądu może to być duże wzywanie. W pierwszej kolejności należy ustalić właściwy sąd, który rozpozna

Zobacz więcej »
Podział spadku
Prawo cywilne

Jak dzielić spadek? Podstawowe zasady

Śmierć człowieka skutkuje m.in. pozostawieniem z reguły jakiegoś spadku po sobie. Rzeczy, które stanowiły jego własność pozostają w związku z czym powstaje pytanie, co robić z pozostawionym dobytkiem. W celu pomocy w rozporządzaniu majątkiem zmarły może za życia sporządzić testament.

Zobacz więcej »
Dział spadku wałbrzych
Prawo cywilne

Zasady dziedziczenia majątku w świetle prawa polskiego

Podstawą prawną określającą procedury dziedziczenia majątku w Polsce jest IV księga Kodeksu Cywilnego: Spadki. Zawarte w niej zapisy prawne wskazują, kto jest upoważniony do przejęcia majątku po osobie zmarłej, gdy nie pozostawiła ona po sobie testamentu. Majątek może zostać nabyty przez członków bliższej lub dalszej

Zobacz więcej »
prawnik prawo pracy wałbrzych
Prawo cywilne

Opłata Maut – zwrot nienależnie pobranej części opłaty w Niemczech za przejazd ciężarówką

ZWROT OPŁATY MAUT W NIEMCZECH Niemiecka opłata za przejazd ciężarówką tzw. MAUT. Nieprawidłowo naliczony i pobrany Maut zostanie przez państwo niemieckie zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w części zwrócony. Firmy spedycyjne i transportowe otrzymają zwrot kosztów poniesionych z tytułu utrzymania niemieckiej policji drogowej.

Zobacz więcej »
mieszkaniowy rachunek powierniczy, deweloper, umowa deweloperska
Deweloper

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Zakup mieszkania/domu od dewelopera.

W dzisiejszym wpisie opowiem o mieszkaniowym rachunku powierniczym czyli bardzo dobrym zabezpieczeniu interesów nabywcy mieszkania lub domu od dewelopera. Wyróżniamy cztery mieszkaniowe rachunki powiernicze: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową; otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową; otwarty mieszkaniowy rachunek

Zobacz więcej »
areszt tymczasowy, areszt, środek zapobiegawczy, tymczasowy areszt
Prawo karne

Tymczasowe aresztowanie (areszt tymczasowy) w pigułce

Na początku musisz wiedzieć, że postępowanie karne dzieli się na: Postępowanie przygotowawcze (prowadzi je z reguły Policja lub prokurator); Postępowanie sądowe (prowadzi je sąd np. rejonowy, okręgowy); Postępowanie wykonawcze (polegające na wykonaniu kary wydanej przez sąd). Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przez

Zobacz więcej »
rozwód Wałbrzych, Świdnica, Wrocław
Prawo rodzinne

Rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Kierując sprawę do sądu o rozwód musisz w pozwie wskazać w jaki sposób ma zostać rozwiązane małżeństwo. Masz do wyboru: Bez orzekania o winie; Współwinni są oboje małżonkowie; Z wyłącznej winy drugiego małżonka. Najszybszym sposobem jest rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli nie będzie żadnych

Zobacz więcej »