c

Blog

zapłata
Prawo cywilne

Czy od nakazu zapłaty można się odwołać?

Osobom, które otrzymały nakaz zapłaty z sądu zwykle towarzyszy dezorientacja i obawa. W praktyce jednak nie zawsze oznacza to, że otrzymując nakaz, należy zapłacić bankowi, firmie windykacyjnej albo innemu podmiotowi, który się o to ubiega. Według przepisów w ciągu czternastu dni od chwili doręczenia nakazu

Zobacz więcej »
rozwód, separacja, adwokat, radca prawny, prawnik, kancelaria prawna, pomoc prawna
Rozwód

Kiedy sąd orzeknie rozwód ?

Warunkiem orzeczenia przez sąd rozwodu jest jednoczesne zaistnienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych. Jakie są pozytywne przesłanki rozwodowe? Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zobacz więcej »
rozwód, separacja, rozwód Wałbrzych, rozwód Świdnica, rozwód Jelenia Góra, rozwód Legnica, rozwód Wrocław, separacja Wałbrzych,
Rozwód

Kiedy sąd nie wyrazi zgody na rozwód ?

Negatywne przesłanki rozwodowe Negatywne przesłanki rozwodowe, stanowią okoliczności wyłączające możliwość rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. W takim wypadku wniesiony pozew o orzeczenie rozwodu, zostanie przez sąd oddalony. Wystarczy wystąpienie jednej z niżej wymienionych przesłanek, aby sąd oddalił powództwo o rozwód. Dobro małoletnich dzieci Jeśli chodzi o

Zobacz więcej »
mediacja, rozwód, sprawa rozwodowa
Rozwód

MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD

W sprawach o rozwód mediacja uregulowana jest w dwóch przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które w większości wątków związanych z mediacją odsyłają do ogólnych przepisów dotyczących mediacji. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa (jego kontynuowania), wtedy sąd może ale nie

Zobacz więcej »
podział majątku, rozwód, prawnik Wałbrzych, sprawa rozwodowa
Rozwód

Podział majątku w sprawie o rozwód

Sąd w sprawie o rozwód rozstrzygnie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków jeżeli jeden z małżonków zgłosi odpowiedni wniosek oraz gdy przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie o rozwód (sąd decyduje czy wniosek spowoduje nadmierna zwłokę). Wniosek można złożyć w pozwie o

Zobacz więcej »
alimenty w rozwodzie, zabezpieczenie alimentów podczas rozwodu, wysokość alimentów, rozwód Wałbrzych, rozwód Świdnica, rozwód Jelenia Góra, rozwód Wrocław, rozwód Legnica
Rozwód

ALIMENTY W SPRAWIE O ROZWÓD. ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne niepełnoletnie dzieci, to alimenty na te dzieci są nieodzownym elementem sprawy rozwodowej. Sąd obowiązkowo orzeka w tym przedmiocie. Gdy dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego, w przeważającej części przypadków dzieci pozostają przy matce, zatem ojciec powinien płacić alimenty już od momentu kiedy

Zobacz więcej »
Odpowiedź na pozew rozwodowy, Odpowiedź na pozew o rozwód, sprawa rozwodowa, radca prawny Wałbrzych, adwokat Wałbrzych
Rozwód

ODPOWIEDŹ NA POZEW ROZWODOWY

Jeżeli otrzymałeś z sądu pozew o rozwód, to na pewno masz określony termin na udzielenie odpowiedzi, przeważnie jest to 14 dni (jeżeli mieszkasz w Polsce). To, ile masz czasu na udzielenie odpowiedzi powinno być wskazane w piśmie przewodnim z sądu, które znajduje się w kopercie

Zobacz więcej »
Pozew o rozwód, pozew rozwodowy, rozwód Wałbrzych, rozwód Świdnica, rozwód Wrocław, rozwód Jelenia Góra, rozwód Legnica
Rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ?

Sprawę o rozwód rozpoczyna – potocznie nazywany przez klientów – pozew rozwodowy. Jak najbardziej możesz go sporządzić samodzielnie, ale dla osoby, która wcześniej nie miała styczności ze sporządzaniem pism do sądu może to być duże wzywanie. W pierwszej kolejności należy ustalić właściwy sąd, który rozpozna

Zobacz więcej »
Podział spadku
Prawo cywilne

Jak dzielić spadek? Podstawowe zasady

Śmierć człowieka skutkuje m.in. pozostawieniem z reguły jakiegoś spadku po sobie. Rzeczy, które stanowiły jego własność pozostają w związku z czym powstaje pytanie, co robić z pozostawionym dobytkiem. W celu pomocy w rozporządzaniu majątkiem zmarły może za życia sporządzić testament.

Zobacz więcej »
Dział spadku wałbrzych
Prawo cywilne

Zasady dziedziczenia majątku w świetle prawa polskiego

Podstawą prawną określającą procedury dziedziczenia majątku w Polsce jest IV księga Kodeksu Cywilnego: Spadki. Zawarte w niej zapisy prawne wskazują, kto jest upoważniony do przejęcia majątku po osobie zmarłej, gdy nie pozostawiła ona po sobie testamentu. Majątek może zostać nabyty przez członków bliższej lub dalszej

Zobacz więcej »